John van den Broek D.O.-M.R.O. / BSc

Mijn interesse in het menselijke lichaam en bijbehorende optimale gezondheid heeft er na mijn middelbare school toe geleid dat ik in Heerlen Fysiotherapie ben gaan studeren.

Hoe meer ik, tijdens mijn studie en stages, te weten kwam over de klachten van de patiënten des te meer ik verlangde naar diepgang voor wat betreft de ontstaanswijze ervan. Door deze bewustwording was ik al vóór het afronden van mijn studie Fysiotherapie in 2010 aan het zoeken naar een methode om de functionele klachten van de mensen zo goed mogelijk te behandelen en hun gezondheid te behouden of te verbeteren. Dit leidde ertoe dat ik direct na mijn studie Fysiotherapie verder ben gaan studeren aan de fulltime opleiding Osteopathie aan de IAO te Gent.

Osteopathie kijkt naar de oorzakelijke verbanden en heeft een integrale aanpak voor het menselijk lichaam. Hierdoor onderscheidt het zich van vele andere therapieën.

Tijdens mijn studie ging er een wereld voor me open. Vele vakken zoals anatomie, fysiologie, pathologie en integratie leerden me dat alle lichaamsweefsels op een complexe wijze met elkaar verbonden zijn en op een harmonieuze manier met elkaar samenwerken. Zelfs kleine veranderingen in lichaamsregio of lichaamsweefsel zijn van invloed op de gezondheid en dus ook op het ontstaan van klachten. Tevens was er gedurende mijn opleiding ruimte voor filosofische diepgang die de wetenschappelijke vakken goed aanvulde en in het juiste perspectief plaatste.

Het vinden van de oorzakelijke verbanden, waarom klachten bij die persoon op dat moment voorkomen, is mijn passie geworden. Deze zoektocht prikkelt mij tot het stellen van de juiste diagnose en en de daarop volgende behandeling om de betreffende persoon zo goed mogelijk te kunnen helpen.

De opleiding Osteopathie heb ik in 2013 met succes afgerond en ik blijf met de school verbonden als docent aan de opleiding in Nederland en Duitsland.

Tijdens mijn studie heb ik als Fysiotherapeut/Osteopaat in opleiding in verschillende praktijken gewerkt en sta nu in Boxtel voor u klaar.