Jolanda Sebregts

Na enkele jaren ervaring als algemeen fysiotherapeut werd het voor mij duidelijk: veel klachten waarvoor mensen mijn fysiotherapeutische hulp zochten, waren een probleem als gevolg van een elders gelegen, primaire oorzaak. Ik heb als algemeen fysiotherapeut in Nederland en Zuid-Duitsland gewerkt. In die jaren en tijdens mijn stageperioden fysiotherapie heb ik samengewerkt met diverse osteopaten.[…]

Paul Dingemans

Vanaf mijn jeugd heb ik me altijd verbonden gevoeld met bewegen. Het kunnen bewegen is altijd een voorrecht geweest, maar blijkt geen vanzelfsprekendheid. Dat besef heeft ertoe geleid dat ik me graag wil inzetten voor mensen met pijn of fysieke klachten. Tijdens mijn loopbaan, onder andere als fysiotherapeut, heb ik bij diverse praktijken gewerkt en[…]

Wat is osteopathie?

 Alles in ons lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten. Diebewegelijkheid is nodig om optimaal te kunnen functioneren. De osteopaat onderzoekt de mobiliteit van de verschillende lichaamsstructuren, spoort bewegingsbeperkingen op en herstelt de oorspronkelijke bewegelijkheid van gewrichten, spieren, organen en overige lichaamsweefsels met de handen. Osteopathie is dus een manuele behandelmethode die[…]

De geschiedenis

Osteopathie vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Dr. Andrew Taylor Still (1828 – 1917). Na zijn opleiding als klassieke arts bleef hij zich interesseren voor de studie van de structuur en hieraan gekoppelde functie van het menselijk lichaam. Hierbij ging hij op dezelfde manier te werk als een ingenieur[…]

Onderzoek

De osteopaat zal bij het eerste consult een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) met u hebben. Hierbij tracht hij/zij een duidelijk kijk te krijgen op uw klachtenpatroon en op alle andere mogelijke invloeden op uw lichaamssystemen. Tevens wordt nagegaan of u ooit ongevallen of operaties heeft ondergaan, hoe uw dagelijks leven eruit ziet, welke sporten u beoefent,[…]

Behandeling

De osteopaat zal door middel van zuiver manuele technieken de gevonden bewegingsbeperkingen beïnvloeden. De impuls die de osteopaat aan de patiënt geeft, kan lokaal (op de plaats van de klacht) of perifeer (op een andere plaats in het lichaam) zijn. De osteopaat beschikt over technieken in het (eerder beschreven) bewegingsapparaat, orgaansysteem of cranio-sacrale systeem. Ook de intensiteit van[…]

Klachten

Voor welke klachten kunt u bij Osteopathie Boxtel terecht? Vele klachten hebben een oorzaak buiten het gebied waarin de pijn of bewegingsbeperking tot uiting komt en de osteopathische behandeling vindt plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht. Mede daarom is het moeilijk om vooraf precies aan te geven met welke klachten u wel of niet[…]

Baby’s en kinderen

Zeker baby’s en kinderen blijken goed te reageren op osteopathische behandelingen. Het is een veilige manier om effectief veranderingen te weeg te brengen. De geboorte van een baby verloopt meestal zonder al te veel problemen. Toch is de geboorte een van de meest stressvolle gebeurtenissen voor het menselijk lichaam. Enorme krachten werken in op het lichaam van[…]

Routebeschrijving

Routebeschrijving: Praktijk voor Osteopathie Boxtel Dukaat 5 5283 PJ Boxtel (Parkeergelegenheid op eigen terrein)   Vanuit ‘s-Hertogenbosch Bij het verlaten van de A2 (afslag 25) gaat u bij de stoplichten linksaf richting Boxtel Centrum, u rijdt op de Bosscheweg. Aan uw linker zijde passeert uw chauffeurscafé ‘de oude Ketting’. U vervolgt de Bosscheweg tot aan[…]

Documenten

Hier vind je alle diëten en oefeningen die je nodig hebt. algemene-lichaamsverzuring algemene-voorwaarden histamine-document-1 histamine-document-2 histamine-document-3 leverzuivering-document-1 leverzuivering-document-2 leverzuivering-document-3 leverzuivering-document-4 leverzuivering-document-5 leverzuivering-document-6 leverzuivering-document-7 neurotransmitterprofielbepaling schildklier