Tom Ceyssens

Mijn persoonlijke interesse in het functioneren van het menselijke lichaam werd reeds tijdens de lessen biologie op de middelbare school aangewakkerd. Na enkele bezoeken aan de fysiotherapeut wegens een blessure die ik tijdens het voetballen opgelopen had werd deze interesse alleen maar groter. Mijn droom was fysiotherapeut te worden en alles van het menselijke bewegingsapparaat[…]

John van den Broek D.O.-M.R.O. / BSc

Mijn interesse in het menselijke lichaam en bijbehorende optimale gezondheid heeft er na mijn middelbare school toe geleid dat ik in Heerlen Fysiotherapie ben gaan studeren. Hoe meer ik, tijdens mijn studie en stages, te weten kwam over de klachten van de patiënten des te meer ik verlangde naar diepgang voor wat betreft de ontstaanswijze[…]