Vergoedingen

De osteopaten die werkzaam zijn in de praktijk voor osteopathie Boxtel zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Deze registratie waarborgt de vereiste opleiding en na- & bijscholing van de Nederlandse osteopaten. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een osteopathische behandeling van een MRO/NRO geregistreerde osteopaat[…]