Behandeling

De osteopaat zal door middel van zuiver manuele technieken de gevonden bewegingsbeperkingen beïnvloeden. De impuls die de osteopaat aan de patiënt geeft, kan lokaal (op de plaats van de klacht) of perifeer (op een andere plaats in het lichaam) zijn. De osteopaat beschikt over technieken in het (eerder beschreven) bewegingsapparaat, orgaansysteem of cranio-sacrale systeem. Ook de intensiteit van[…]