Onderzoek

De osteopaat zal bij het eerste consult een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) met u hebben. Hierbij tracht hij/zij een duidelijk kijk te krijgen op uw klachtenpatroon en op alle andere mogelijke invloeden op uw lichaamssystemen. Tevens wordt nagegaan of u ooit ongevallen of operaties heeft ondergaan, hoe uw dagelijks leven eruit ziet, welke sporten u beoefent,[…]