0411 - 610 217

OSTEOPATHIE BOXTEL

ONZE PASSIE? OSTEOPATHIE!

’n Kijk op gezondheid

VOOR WIE & WANNEER

Osteopathie is voor alle leeftijden. U kunt voor zeer uiteenlopende klachten bij de osteopaat terecht. Pas na het osteopatisch onderzoek is duidelijk in welke mate osteopathie kan helpen en hoe de behandeling eruit zal komen te zien. Kinderen vragen speciale aandacht. Zij zijn nog vol op in ontwikkeling waardoor de behandeling anders zal zijn dan bij volwassenen. Als er een probleem is in de fysieke dan wel mentale ontwikkeling van een kind heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling.

KLACHTEN

Vele klachten hebben een oorzaak buiten het gebied waarin de pijn of bewegingsbeperking tot uiting komt en de osteopathische behandeling vindt plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht. Mede daarom is het moeilijk om vooraf precies aan te geven met welke klachten u wel of niet bij Osteopathie Boxtel terecht kunt. Pas na nader onderzoek zal het in het algemeen duidelijk zijn in hoeverre osteopathie uw klachten kan verhelpen en welke behandelstrategie het meest geschikt is.

ONDERZOEK & BEHANDELING

De osteopaat zal bij het eerste consult een uitgebreid vraaggesprek met u hebben. Hierbij tracht hij/zij een duidelijk kijk te krijgen op uw klachtenpatroon en op alle andere mogelijke invloeden op uw lichaamssystemen. Vervolgens onderzoekt de behandelaar uw lichaam op gewricht-spier niveau, ter hoogte van het orgaansysteem en het craniao-sacraal systeem. De osteopaat zal door middel van zuiver manuele technieken de gevonden bewegingsbeperkingen beïnvloeden.

KOSTEN & VERGOEDINGEN

Wij zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en bij het Nederlands Register Osteopathie (NRO). Waardoor de meeste zorgverzekeraars in Nederland de kosten van osteopathie geheel of een gedeelte ervan vergoeden. Dit is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Kijk dit even na of neem anders contact op met uw zorgverzekeraar.

OVER ONS

"Tot op het bot en verder."

In 2005 is de Praktijk voor Osteopathie Boxtel gestart. In verband met de groei van het aantal patiënten is de praktijk verhuisd naar Dukaat 5 in Boxtel en is ons team uitgebreid naar zes osteopaten: Elke en Leonard van der Geer, Tom Ceyssens, Paul Dingemans, Jolanda Sebregts en Laurens Elen. Als osteopaten beschouwen wij het lichaam als eenheid en hebben wij oog voor wisselwerking tussen de verschillende lichaamssystemen, zoals b.v. tussen botten, gewrichten, spieren en organen en andere lichaamsweefsels. In ons onderzoek en onze behandeling gaan wij ook in die zin tot op het bot en verder. Wij zien het als een uitdaging om samen met u de herkomst van uw klachten op te sporen en het verstoorde evenwicht binnen uw lichaam te herstellen. Door cursussen te volgen en te geven, onderling kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te consulteren, houden wij elkaar scherp. Nadere informatie over osteopathie, onze werkwijze, de kosten van een behandeling en onze profielen vindt u op deze website.

SFEERIMPRESSIE

“Een kijk in de praktijk”

ONS TEAM

“Bij ons bent u in goede handen”

Elke van der Geer

Elke van der Geer

Osteopate

Osteopathie sprak mij direct aan door haar logica en oorzaak-gevolg aanpak. Het is een behandelwijze die opzoek gaat naar de multi-causale oorsprong van een klacht. Osteopathie kost tijd, tijd om beweging te voelen, tijd om restricties te ontspannen, tijd om het lichaam te laten herstellen, tijd die we dus ook nemen voor elke patient.

Leonard van der Geer

Leonard van der Geer

Osteopaat

Tijdens mijn studie ging er ‘n wereld van toegepaste biomechanica, anatomie en fysiologie voor me open en dit alles geïntegreerd toegepast in de praktijk maakt osteopathie na ruim 13 jaar nog steeds ‘mijn’ vak en de in mijn ogen het mooiste beroep ter wereld.

Jolanda Sebregts

Jolanda Sebregts

Osteopate

De omscholing van algemeen fysiotherapeut tot osteopaat is mijn beste besluit ooit geweest; het boeit mij elke keer opnieuw, om op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak van langer bestaande klachten en om deze effectief te kunnen behandelen.

Laurens Elen

Laurens Elen

Osteopaat

Gedurende 6 jaar verdiepte ik mij in de wondere wereld van de osteopathie bij FICO Osteopathy Academy te Antwerpen. De totaalvisie op het menselijk lichaam fascineerde mij enorm. Je behandelt geen klacht, maar je behandelt een persoon mét een klacht.

Ellen Ceelen

Ellen Ceelen

Osteopate

In 2019 ben ik afgestudeerd als osteopaat, waarna ik in verschillende praktijken ervaring heb opgedaan. Daarnaast heb ik verdiepende cursussen gevolgd voor o.a. het onderzoeken en behandelen van baby’s en kinderen.

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP

Bel naar 0411 – 610 217