0411 - 610 217

Behandeling

De osteopaat zal door middel van zuiver manuele technieken de gevonden bewegingsbeperkingen beïnvloeden. De impuls die de osteopaat aan de patiënt geeft, kan lokaal (op de plaats van de klacht) of perifeer (op een andere plaats in het lichaam) zijn. De osteopaat beschikt over technieken in het (eerder beschreven) bewegingsapparaat, orgaansysteem of cranio-sacrale systeem. Ook de intensiteit van de correctie kan op basis van de beoogde behandeldoelen variëren.

Naast de correcties kan het voor een optimaal herstel wenselijk zijn enkele leefgewoonten aan te passen, tekorten aan te vullen of oefeningen in uw bestaan in te passen. Dit zijn zeer individuele adviezen afhankelijk van uw klacht en situatie.

Een osteopatisch consult duurt tussen de 45-60 min. De periode tussen behandelingen varieert van 1 week tot een aantal maanden.

Een osteopatische impuls zet het lichaam in werking. Soms heeft het lichaam even de tijd nodige om zich aan te passen en zijn zelfregulerend vermogen aan te spreken. Zo kan er na een behandeling mogelijk een reactie optreden die 1 à 2 dagen merkbaar kan zijn.