0411 - 610 217

De geschiedenis

Osteopathie vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Dr. Andrew Taylor Still (1828 – 1917). Na zijn opleiding als klassieke arts bleef hij zich interesseren voor de studie van de structuur en hieraan gekoppelde functie van het menselijk lichaam. Hierbij ging hij op dezelfde manier te werk als een ingenieur die de mechanica van zijn machine bestudeert. Zijn werk was erop gericht om te bewijzen dat het menselijk lichaam kan lijden aan mechanische afwijkingen die in staat zijn later ziekten te veroorzaken.

Andrew T. Still nam technieken die hij via Indiaanse overlevering had meegekregen tijdens reizen met zijn vader, die missionaris was en koppelde deze aan de door hem intens bestudeerde menselijke anatomie.  Hierdoor werden de traditionele “bonesetters”-handelingen omgezet in osteopatische medische technieken.

In 1892 stichtte dr. Still ‘the American School of Osteopathy’ en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen. Onder de studenten van bevonden zich enkele van zijn kinderen, de grondleggers van de chiropractie (dr. Palmer) en de oprichter van de manuele therapie (van der Bijl).

Via de gebroeders LittleJohn kwam de osteopathie naar Engeland. Zij stichtten in 1917 the Britisch School of Osteopathy en legden de fundamenten onder de osteopathie in Europa. Dr. Robert Lavezzari bracht in 1936 de osteopathie naar Parijs en zo naar het vaste land van Europa waar de eerste school in 1949 opende. Uiteindelijk hebben we samen met onze Vlaamse collega’s de ‘vertaalslag’ naar de Nederlandstalige opleidingen gemaakt.

In de VS is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geïntegreerd in de reguliere medische zorg. In Nederland is osteopathie nog vrij jong, maar zijn er steeds meer mensen die een bezoek brengen aan de osteopaat. Zo telde men in 2000 in het Nederlands Register voor Osteopathie 151 osteopaten terwijl anno 2013 er 650 collega’s vol- of deeltijds werkzaam zijn door heel Nederland. Men zou kunnen stellen dat osteopathie langzaam aan bekendheid wint en de erkenning begint te krijgen dat het verdient.