0411 - 610 217

Onderzoek

De osteopaat zal bij het eerste consult een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) met u hebben. Hierbij tracht hij/zij een duidelijk kijk te krijgen op uw klachtenpatroon en op alle andere mogelijke invloeden op uw lichaamssystemen. Tevens wordt nagegaan of u ooit ongevallen of operaties heeft ondergaan, hoe uw dagelijks leven eruit ziet, welke sporten u beoefent, welke medicijnen u gebruikt en welke andere vormen van therapie of begeleiding u heeft of heeft gehad.

Ten tweede zal de osteopaat een volledig lichamelijk onderzoek verrichten. Dit onderzoek is erop gericht, middels manueel contact, op systematische wijze uw zones van verminderde beweeglijkheid op te sporen. Vervolgens zal de osteopaat uw klachten koppelen aan de gevonden zones van bewegingsbeperking (restrictie). Hierdoor ontstaat er een beeld van uw klachten en de mogelijk elders in het lichaam aanwezige verstoringen ofwel van de oorzaak-gevolgen-keten.

Als laatste bespreekt de osteopaat met u welke stoornissen hij/zij heeft opgespoord en wat de mogelijke behandelingsstrategie zou kunnen zijn.