0411 - 610 217

Vergoedingen

De osteopaten die werkzaam zijn in de praktijk voor osteopathie Boxtel zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Deze registratie waarborgt de vereiste opleiding en na- & bijscholing van de Nederlandse osteopaten.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een osteopathische behandeling van een MRO/NRO geregistreerde osteopaat geheel of gedeeltelijk. Raadpleeg voor uw specifieke voorwaarden voor maximale vergoeding uw zorgverzekeraar. Of kijk voor meer informatie over terugbetaling van osteopatische zorg op www.osteopathie.nl bij het onderdeel vergoedingen.

Een verwijsbrief van de arts is hiervoor niet noodzakelijk tenzij uw verzekering dit wenst.

Een osteopatische behandeling duurt 45 à 60 minuten en de kosten van een osteopatisch consult bedragen 93 euro.

U wordt verzocht de kosten het osteopatisch consult direct na de behandeling via een pinbetaling te voldoen.